Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs - Strasbūra

5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Madagaskara

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par Madagaskaru: cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumi (B7-0353/2011).

- Véronique De Keyser un Corina Creţu S&D grupas vārdā – par Madagaskaru (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā – par Madagaskaru (B7-0364/2011).

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par Madagaskaru (B7-0365/2011).

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells un Renate Weber ALDE grupas vārdā – par stāvokli Madagaskarā (B7-0366/2011).

- Michèle Rivasi un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Madagaskaru (B7-0367/2011).

II.   Gvantanamo — gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi

- Charles Tannock un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par Gvantanamo: gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi(B7-0361/2011).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes un Richard Howitt S&D grupas vārdā – par Gvantanamo: gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi (B7-0362/2011).

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā – par Gvantanamo: gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi (B7-0369/2011).

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah un Giovanni La Via PPE grupas vārdā – par Gvantanamo: gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi (B7-0371/2011).

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā – par Gvantanamo: gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi (B7-0374/2011).

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Gvantanamo: gaidāmais lēmums par nāvessoda izpildi (B7-0375/2011).

III.   Ukraina — Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin un Marek Siwiec S&D grupas vārdā – par Ukrainu: Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas (B7-0363/2011).

- Jaromír Kohlíček un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā – par Ukrainu: Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas (B7-0368/2011).

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par Ukrainu: Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas (B7-0370/2011).

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā – par Ukrainu: Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas (B7-0372/2011).

- Rebecca Harms, Werner Schulz un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Ukrainu: Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas (B7-0373/2011).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika