Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 7. kesäkuuta 2011 - Strasbourg

6. EHEC-epidemia EU:n jäsenvaltioissa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: EHEC-epidemia EU:n jäsenvaltioissa

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange ja Anna Záborská.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik ja Marc Tarabella.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö