Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. június 7., Kedd - Strasbourg

6. Az EHEC baktérium okozta járvány kitörése az uniós tagállamokban (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Az EHEC baktérium okozta járvány kitörése az uniós tagállamokban

John Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Corinne Lepage, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange és Anna Záborská.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik és Marc Tarabella.

Felszólal: John Dalli.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat