Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 7. jūnijs - Strasbūra

6. Inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju "Escherichia coli" uzliesmojums ES dalībvalstīs (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Inficēšanās ar entero-hemorāģisko baktēriju "Escherichia coli" uzliesmojums ES dalībvalstīs.

John Dalli (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik un Marc Tarabella.

Uzstājās John Dalli.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika