Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 7. junij 2011 - Strasbourg

6. Epidemija bakterije EHEC v državah članicah EU (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Epidemija bakterije EHEC v državah članicah EU

John Dalli (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Corinne Lepage v imenu skupine ALDE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange in Anna Záborská.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik in Marc Tarabella.

Govoril je John Dalli.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov