Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0147(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0171/2011

Ingivna texter :

A7-0171/2011

Debatter :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0252

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg

7. Avgifter på tunga godsfordon ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [2008/0147(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Dirk Sterckx för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Mike Nattrass, grupplös, Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Oldřich Vlasák, Isabelle Durant, Laurence J.A.J. Stassen, Antonio Cancian, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Michael Cramer, John Bufton, Christine De Veyrac, Gilles Pargneaux, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Spyros Danellis, Hubert Pirker och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlo Fidanza, Andrew Henry William Brons, Herbert Dorfmann, Seán Kelly och Jacky Hénin.

Talare: Siim Kallas, Enikő Győri och Saïd El Khadraoui.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 7.6.2011.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i väntan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy