Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0156/2011

Texte depuse :

A7-0156/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0248

Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg

8.3. Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secțiunea XI din Nomenclatura Combinată, puse în liberă circulație în cadrul Comunității, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi, și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe [COM(2010)0544 – C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Jan Zahradil (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0248)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate