Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2207(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0079/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0079/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2011 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0251

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο

8.7. Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας [2010/2207(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0079/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0251)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου