Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0073(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0330/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0330/2010

Συζήτηση :

PV 06/06/2011 - 16
CRE 06/06/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2011 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο

8.9. Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικοοικονομικούς λογαριασμούς [COM(2010)0132 – C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Jo Leinen (A7-0330/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0253)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0253)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου