Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. juni 2011 - Strasbourg

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (H.G. WESSBERG – SV) (afstemning)

8.2. Anmodning om ophævelse af Agnes Hankiss' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

8.3. Dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

8.4. Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

8.5. Udvidelse af anvendelsesområdet for forordningen om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

8.6. Transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende satellitnavigationssystemer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

8.7. Internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

8.8. Afgifter på tunge godskøretøjer ***II (afstemning)

8.9. Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (afstemning)

8.10. EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik