Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2011 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

8. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1.  Nominacja na członka Trybunału Obrachunkowego (H.G. WESSBERG - SV) (głosowanie)

8.2.  Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Ágnes Hankiss (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.3. Dowód pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.4. Udział Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.5.  Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.6.  Zastosowanie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w transporcie (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.7.  Międzynarodowe umowy w sprawie komunikacji lotniczej na mocy traktatu lizbońskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.8. Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych ***II (głosowanie)

8.9. Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska ***I (głosowanie)

8.10.  Siódmy program ramowy Unii Europejskiej dotyczący działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności