Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург

13. Време за въпроси към председателя на Комисията
Пълни стенографски протоколи

13.1. Свободни въпроси
Пълни стенографски протоколи

Изказаха се, за да зададат въпроси и уточняващи въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който отговори на тях: Manfred Weber, от името на групата PPE, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, и Martin Schulz, от името на групата S&D.


13.2. Резултатът от срещата на високо равнище на Г-8
Пълни стенографски протоколи

Изказаха се: по процедурата с вдигане на ръка, за да зададат въпроси на José Manuel Barroso (председател на Комисията), който отговори на тях: Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos и John Bufton.

Времето за въпроси към председателя на Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност