Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2011 r. - Strasburg

13. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
Pełne sprawozdanie

13.1. Dowolne pytania
Pełne sprawozdanie

W celu zadania pytań i pytań uzupełniających José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który na nie odpowiedział, głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona i Martin Schulz w imieniu grupy S&D.


13.2. Wyniki szczytu G8
Pełne sprawozdanie

W celu zadania pytań José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który na nie odpowiedział, zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos i John Bufton.

Tura pytań do przewodniczącego Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności