Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg

13. Frågetimme med kommissionens ordförande
Fullständigt förhandlingsreferat

13.1. Fria frågor
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare för att ställa frågor och följdfrågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Manfred Weber för PPE-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, och Martin Schulz för S&D-gruppen.


13.2. Resultatet av G8-toppmötet
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare i enlighet med ögonkontaktsförfarandet för att ställa frågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) som besvarade dessa: Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos och John Bufton.

Frågetimmen med kommissionens ordförande avslutades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy