Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juni 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

16. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0407/2011).

Vraag 6 (Mairead McGuinness): Regelingen kwaliteitsvoedsel.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins (die de vraagsteller vervangt), Barbara Matera en Marian Harkin.

Vraag 7 (Jim Higgins): Jeugdwerkloosheid.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 8 (Georgios Papanikolaou): Migratie en Schengen.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Giovanni La Via.

Vraag 9 (Bernd Posselt): Visumregeling voor Kosovo.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 10 (Gay Mitchell): Tegengaan van internetgebruik door criminelen.

Cecilia Malmström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 11 (Sarah Ludford): Schengenevaluaties en mogelijk opschortingsmechanisme.

Vraag 12 (Maria Eleni Koppa): Toepassing van het Schengenverdrag.

Cecilia Malmström beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa en Georgios Papanikolaou.

Vraag 13 (Frédéric Daerden): Toekomst van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

László Andor beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Pervenche Berès (ter vervanging van de auteur), Nikolaos Chountis en Marian Harkin.

Het woord wordt gevoerd door Liam Aylward over het verloop van het vragenuur.

Vraag 14 (Nikolaos Chountis): Stelsel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

Vraag 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Herziening van Verordening (EEG) nr. 1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap.

László Andor beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Vilija Blinkevičiūtė.

Vraag 19 (Hans-Peter Martin): Herschikking van financiële middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.

Johannes Hahn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Hans-Peter Martin.

Vraag 20 (Anne E. Jensen): Verwezenlijking van de doelstellingen inzake betalingen uit de structuurfondsen.

Johannes Hahn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Anne E. Jensen.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid