Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

16. Frågestund (frågor till kommissionen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0407/2011).

Fråga 6 (Mairead McGuinness): Systemen för kvalitetsskydd för livsmedel.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins (ersättare för frågeställaren), Barbara Matera och Marian Harkin.

Fråga 7 (Jim Higgins): Ungdomsarbetslöshet.

László Andor besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 8 (Georgios Papanikolaou): Invandring och Schengen.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou och Giovanni La Via.

Fråga 9 (Bernd Posselt): Viseringssystem för Kosovo.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 10 (Gay Mitchell): Motverkande av kriminellas internetanvändning.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 11 (Sarah Ludford): Schengenutvärdering och den tänkbara mekanismen för tillfälligt upphävande.

Fråga 12 (Maria Eleni Koppa): Tillämpningen av Schengenavtalet.

Cecilia Malmström besvarade frågorna samt följdfrågor från Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa och Georgios Papanikolaou.

Fråga 13 (Frédéric Daerden): Framtiden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

László Andor besvarade frågan samt följdfrågor från Pervenche Berès (ersättare för frågeställaren), Nikolaos Chountis och Marian Harkin.

Talare: Liam Aylward om frågestundens förlopp.

Fråga 14 (Nikolaos Chountis): Kollektivavtalsystemet.

László Andor besvarade frågan samt en följdfråga från Nikolaos Chountis.

Fråga 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Ändring av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen.

László Andor besvarade frågan samt en följdfråga från Vilija Blinkevičiūtė.

Fråga 19 (Hans-Peter Martin): Omfördelning av regional- och strukturfondernas finansiella resurser.

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Hans-Peter Martin.

Fråga 20 (Anne E. Jensen): Uppnående av målen för anslag från strukturfonderna.

Johannes Hahn besvarade frågan samt en följdfråga från Anne E. Jensen.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy