Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Епидемия, причинена от ЕНЕС, в държавите-членки на ЕС (разискване)
 7.Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV) (гласуване)
  8.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Участие на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Разширяване на обхвата на регламента относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.8.Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили ***II (гласуване)
  8.9.Eвропейски икономически сметки за околната среда ***I (гласуване)
  8.10.Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Съобщение на председателството
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Време за въпроси към председателя на Комисията
  13.1.Свободни въпроси
  13.2.Резултатът от срещата на високо равнище на Г-8
 14.Судан и Южен Судан (разискване)
 15.Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния * (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата (г-н H.G.Wessberg - SV)
Протокол (220 kb) Списък на присъствалите (60 kb)    Поименни гласувания (149 kb) Приложение 1 (6 kb) 
 
Протокол (244 kb) Списък на присъствалите (50 kb) Резултати от различните гласувания (104 kb) Поименни гласувания (26 kb)    
 
Протокол (260 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (115 kb) Поименни гласувания (471 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност