Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 5.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Κρούσματα μόλυνσης από το βακτήριο EHEC στα κράτη μέλη της ΕΕ (συζήτηση)
 7.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα ***II (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. G. WESSBERG - SV) (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Agnes Hankiss (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Δικαιολογητικά καταγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα ***II (ψηφοφορία)
  
8.9.Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοοικονομικοί λογαριασμοί ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
  
13.1.Ελεύθερες ερωτήσεις
  
13.2.Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της G8
 14.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (συζήτηση)
 15.Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία * (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. G. WESSBERG - SV)
Συνοπτικά πρακτικά (219 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (149 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (120 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (100 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (258 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (111 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (347 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου