Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 7. juuni 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.EHECi puhang ELi liikmesriikides (arutelu)
 7.Raskete kaubaveokite maksustamine ***II (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV) (hääletus)
  
8.2.Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Teatavate tekstiiltoodete päritolutõend ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala laiendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7.Rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raames (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8.Raskete kaubaveokite maksustamine ***II (hääletus)
  
8.9.Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine ***I (hääletus)
  
8.10.ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Infotund komisjoni presidendi osavõtul
  
13.1.Vabad küsimused
  
13.2.G8 tippkohtumise tulemused
 14.Sudaan ja Lõuna-Sudaan (arutelu)
 15.Schengeni acquis' kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias * (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg - SV)
Protokoll (193 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (149 kb) 1 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (203 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletuste tulemused (108 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (94 kb)    
 
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (102 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (335 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika