Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Avtalstexter översända av rådet
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.EHEC-utbrott i EU:s medlemsstater (debatt)
 7.Avgifter på tunga godsfordon ***II (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H.G. Wessberg - SV) (omröstning)
  
8.2.Begäran om upphävande av Ágnes Hankiss immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ursprungsbevis för vissa textilprodukter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Kroatiens deltagande i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Utvidgning av tillämpningsområdet för förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Internationella luftfartsavtal enligt Lissabonfördraget (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Avgifter på tunga godsfordon ***II (omröstning)
  
8.9.Europeiska miljöräkenskaper ***I (omröstning)
  
8.10.EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Meddelande från talmannen
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Frågetimme med kommissionens ordförande
  
13.1.Fria frågor
  
13.2.Resultatet av G8-toppmötet
 14.Sudan och Sydsudan (debatt)
 15.Tillämpning av Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien * (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H.G. Wessberg - SV)
Protokoll (196 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (149 kb) Bilaga 1 (6 kb) 
 
Protokoll (206 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (115 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (93 kb)    
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (101 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (335 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy