Indeks 
Protokol
PDF 235kWORD 206k
Tirsdag den 7. juni 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 6.EHEC-udbrud i EU-medlemsstaterne (forhandling)
 7.Afgifter på tunge godskøretøjer ***II (forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (H.G. WESSBERG – SV) (afstemning)
  8.2.Anmodning om ophævelse af Agnes Hankiss' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.3.Dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.4.Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.5.Udvidelse af anvendelsesområdet for forordningen om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.6.Transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende satellitnavigationssystemer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.7.Internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  8.8.Afgifter på tunge godskøretøjer ***II (afstemning)
  8.9.Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (afstemning)
  8.10.EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
  13.1.Valgfrie emner
  13.2.Resultatet af G8-topmødet
 14.Sudan og Sydsudan (forhandling)
 15.Anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien * (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (H.G. WESSBERG – SV)


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 05/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 10/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Den Bolivariske Republik Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (08202/2011 - C7-0121/2011 - 2010/0392(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kap Verde om visse aspekter af lufttrafik (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Georgien (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, LIBE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Rådets henstilling om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage visse opgaver i forbindelse med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering (COM(2011)0288 - C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, meddelte formanden, at han ville høre Det Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, IMCO

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2011 – Rådets holdning af 23. maj 2011 (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udstedelse af euromønter (COM(2011)0295 - C7-0140/2011 - 2011/0131(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsmemorandummet NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

TRAN

- Udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 til Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs, 1974, undtagen artikel 10 og 11 (08663/2011 [[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 til Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs, 1974, med hensyn til artikel 10 og 11 (08663/2011 [[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Australien i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (06603/2011 - C7-0144/2011 - 2011/0032(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent for så vidt angår gældende oversættelsesordninger (COM(2011)0216 - C7-0145/2011 - 2011/0094(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer (COM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, IMCO


3. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 10. maj 2011

Margrét Tryggvadóttir Parliament of Iceland - ALTHINGI) (n° 0477/2011); Association des Parents d'élèves de l'Ecole européenne APEEE (Association des Parents d'élèves de l'École européenne) (8000 underskrifter) (n° 0478/2011).

Den 20. maj 2011

(navn fortroligt) (n° 0479/2011); (navn fortroligt) (n° 0480/2011); Mark Austin (n° 0481/2011); (navn fortroligt) (n° 0482/2011); Simon Wright (n° 0483/2011); Michael Rowland (Andersfield) (n° 0484/2011); Markéta Balcarovà (Citizens of Pilsen against the Choitkov Incinerator) (n° 0485/2011); (navn fortroligt) (n° 0486/2011); Konstantinos Aivaliotis (n° 0487/2011); Kalada West (n° 0488/2011); Karl Hehle (Gemeinde Hörbranz) (n° 0489/2011); (navn fortroligt) (n° 0490/2011); Ryszard Dudek (28 underskrifter) (n° 0491/2011); (navn fortroligt) (n° 0492/2011); Michel Vanhoutte (n° 0493/2011); Ewa Bondyra-Kalbacher (n° 0494/2011); Christopher Eichner (n° 0495/2011); (navn fortroligt) (n° 0496/2011); Ina Benken (n° 0497/2011); Barbara Jaenicke (n° 0498/2011); Roberto Perez Hagen (n° 0499/2011); Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB)) (n° 0500/2011); Frauke Doppler (n° 0501/2011); (navn fortroligt) (n° 0502/2011); Fryderyk Gałańczuk (n° 0503/2011); (navn fortroligt) (n° 0504/2011); Jerzy Jachnik (n° 0505/2011); Dietmar Mai (n° 0506/2011); Hartmut Michel (n° 0507/2011); (navn fortroligt) (n° 0508/2011); Peter Kolkwitz (n° 0509/2011); Rosemary Wynes Devlin (n° 0510/2011); Oskar Bradler (n° 0511/2011); (navn fortroligt) (n° 0512/2011); Werner Gauglitz (n° 0513/2011); Rolf Gallas (n° 0514/2011); (navn fortroligt) (n° 0515/2011); (navn fortroligt) (n° 0516/2011); Roland Rose (n° 0517/2011).

Den 24. maj 2011

Michael Marek (n° 0518/2011); Florian Dotzauer (n° 0519/2011); Herbert Fürst (n° 0520/2011); Gianluca Fenderico (Associazione Lega Nord Martellago) (n° 0521/2011); Richard Frederick Parsons (n° 0522/2011); (navn fortroligt) (n° 0523/2011); Peter Allan (n° 0524/2011); Monica Wennerstrom (n° 0525/2011); (navn fortroligt) (n° 0526/2011); Rolf Mitwalli (n° 0527/2011); Gerd-Dieter Behrendt (n° 0528/2011); Brigitte Ruhmann-Radoy (n° 0529/2011); Wanda Nowicka (Federation for Women and Family Planning) (n° 0530/2011); (navn fortroligt) (n° 0531/2011); Ludwig Schönenbach (n° 0532/2011); John O'Shea (O'Shea, White & Co) (n° 0533/2011); Ludwig Schönenbach (n° 0534/2011); Claudia Sckaer (n° 0535/2011); Alan Dransfield (n° 0536/2011); Thomas Werner Bulk (Bulk Evolution Consulting) (n° 0537/2011); Cecilia De Batrholomaeis (Verdi di Manduria) (n° 0538/2011); Lorenzo Mengoli (Aster Associazione di Base per la Salvaguardia del Territorio Montano) (16 underskrifter) (n° 0539/2011); Javier Lopez Domenech (Bras del Port, S.A. (Salinas Maritimas)) (n° 0540/2011); Miguel Ángel Oca Sanz (Asociación Montes de Oca) (n° 0541/2011); Sezione Regionale Molise WWF (WWF Sezione Regionale Molise) (131 underskrifter) (n° 0542/2011); Renate Bauer (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V.) (n° 0543/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 underskrifter) (n° 0544/2011); Paulo Monteiro (n° 0545/2011); Danilo Mortara (n° 0546/2011); Manuel R. Silva (n° 0547/2011); Octavian Radu (n° 0548/2011); Maria Concetta Gibilisco (633 underskrifter) (n° 0549/2011); László Varga (Forum for the Cooperation of Trade Unions - Szakszervezetek Együttmüködési Fóruma (SZEF)) (n° 0550/2011).

Den 26. maj 2011

Miha Regacar (Civilna Iniciativa Kras) (n° 0551/2011); (navn fortroligt) (n° 0552/2011); Malen Dinev (n° 0553/2011); George Drajev (n° 0554/2011); Michael Vashkevich (n° 0555/2011); Lalo Djourov (n° 0556/2011); Josefa Balduque Astua (n° 0557/2011); Sandrine Lavigne (SARL Planicook) (1180 underskrifter) (n° 0558/2011); Balázs László Szuhai (n° 0559/2011).

Den 31. maj 2011

Marta Petkovic (n° 0560/2011); Csaba Gyimesi (n° 0561/2011); Lalo Kirilou (n° 0562/2011); Mihai Cratia (Expert Official Veterinarians and Authorized Food Safety Laboratories Association) (2 underskrifter) (n° 0563/2011); Augusto Scandiuzzi (n° 0564/2011); Stephen Lambourne (n° 0565/2011); Dave Sadler (n° 0566/2011); Fabio Albanese (n° 0567/2011); Charmaine Rohlandt (n° 0568/2011); (navn fortroligt) (n° 0569/2011); Miguel Ángel García García (n° 0570/2011); Carsten Gola (n° 0571/2011); Sarah Bonafont (n° 0572/2011); Constantinos Papadigenopoulos (n° 0573/2011); Baudilio Ros Prat (Institut agrícola Català de Sant Isidre) (n° 0574/2011); María del Carmen Bolaños Espinosa (Iniciativa en defensa de la enseñanza pública Canaria) (3 underskrifter) (n° 0575/2011); Anne Marie Thøgersen (n° 0576/2011); Y. Gonachon Comby (n° 0577/2011); Evert Broens (n° 0578/2011); Charistes Athanassios (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Primaire de Eyosmos de Thessaloniki) (n° 0579/2011); Gérard Latteux (n° 0580/2011); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (n° 0581/2011); Marc Ikrou (n° 0582/2011); (navn fortroligt) (n° 0583/2011); Alice E. Jones (n° 0584/2011); Edyta Stawowczyk-Tsalawoura (n° 0585/2011); Gennaro Sepe (n° 0586/2011); Mihaela Buculei (n° 0587/2011); Andrea Incorvaia (n° 0588/2011); (navn fortroligt) (n° 0589/2011); Giovanna De Minico (n° 0590/2011); Alain Desmazieres De Sechelles Alain (n° 0591/2011); (navn fortroligt) (61 underskrifter) (n° 0592/2011); Fred De Baere (n° 0593/2011); Laurentiu-Valentin Puica (n° 0594/2011); Kendra Pinder (Action for Romanian Animals) (n° 0595/2011); (navn fortroligt) (n° 0596/2011); Rosario Calabretta (Comitato Spontaneo Sisma Etna 2002) (n° 0597/2011); Gastone Paccagnella (n° 0598/2011); Bernd Boosch (n° 0599/2011); Κostas Papadopoulos (n° 0600/2011); Antonio Subiela Vivancos (Président de la Association des propriétaires de voisinage de l'île de Mazarrón) (n° 0601/2011); Dirk Warrich (2 underskrifter) (n° 0602/2011).


4. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demoktratiske Republik São Tomé e Príncipe;

- aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel 1994 (GATT) om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union.


5. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Madagaskar

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, om Madagascar: krænkelser af menneskerettighederne, demokratiet og lovens rolle (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser og Corina Creţu for S&D-Gruppen, om Madagascar (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, om Madagascar (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, om Madagascar (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells og Renate Weber for ALDE-Gruppen, om la situation à Madagascar (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om Madagascar (B7-0367/2011).

II.   Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf

- Charles Tannock og Jan Zahradil for ECR-Gruppen, om Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes og Richard Howitt for S&D-Gruppen, om Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, om Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah og Giovanni La Via for PPE-Gruppen, om Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf (B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, om Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om Guantánamo: forestående afgørelse om dødsstraf (B7-0375/2011).

III.   Ukraine: Sagerne vedrørende Julia Timosjenko og andre medlemmer af den tidligere regering

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen, om Ukraine: sagerne vedrørende Julia Timosjenko og andre medlemmer af den tidligere regering (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, om Ukraine: sagerne vedrørende Julia Timosjenko og andre medlemmer af den tidligere regering (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen, om Ukraine: sagerne vedrørende Julia Timosjenko og andre medlemmer af den tidligere regering (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, om Ukraine: sagerne vedrørende Julia Timosjenko og andre medlemmer af den tidligere regering (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om Ukraine: sagerne vedrørende Julia Timosjenko og andre medlemmer af den tidligere regering (B7-0373/2011).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


6. EHEC-udbrud i EU-medlemsstaterne (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: EHEC-udbrud i EU-medlemsstaterne

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange og Anna Záborská.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik og Marc Tarabella.

Taler: John Dalli.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Afgifter på tunge godskøretøjer ***II (forhandling)

Indstilling til andenbehandling af Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [2008/0147(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Enikő Győri (formand for Rådet) og Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Jörg Leichtfried, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Oldřich Vlasák, Isabelle Durant, Laurence J.A.J. Stassen, Antonio Cancian, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Michael Cramer, John Bufton, Christine De Veyrac, Gilles Pargneaux, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Spyros Danellis, Hubert Pirker og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlo Fidanza, Andrew Henry William Brons, Herbert Dorfmann, Seán Kelly og Jacky Hénin.

Talere: Siim Kallas, Enikő Győri og Saïd El Khadraoui.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 7.6.2011.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

(Mødet blev afbrudt i en kort periode, mens man afventede afstemningstiden).


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (H.G. WESSBERG – SV) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af H.G. Wessberg til medlem af Revisionsretten [C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 7.6.2011).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2011)0246)


8.2. Anmodning om ophævelse af Agnes Hankiss' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Ágnes Hankiss’ immunitet [2010/2213(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A7-0196/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0247)


8.3. Dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande [KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Jan Zahradil (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 138, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0248)


8.4. Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens deltagelse i arbejdet i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug [11633/2010 – C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0249)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.5. Udvidelse af anvendelsesområdet for forordningen om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling til udkast til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. .../... om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet [17787/2010 - C7-0025/2011- 2010/0206(APP)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Sophie Auconie (ordfører) anmodede om udsættelse af afstemningen om denne betænkning samt af afstemningen om betænkning A7-0076/2011.

Talere: Sharon Bowles (formand for ECON), som støttede denne anmodning, og Francesco Enrico Speroni.

Parlamentet godkendte anmodningen om udsættelse.


8.6. Transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende satellitnavigationssystemer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende satellitnavigationssystemer - EU's politik på kort og mellemlang sigt [2010/2208(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0250)


8.7. Internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om internationale luftfartsaftaler efter Lissabontraktaten [2010/2207(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Brian Simpson (A7-0079/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0251)


8.8. Afgifter på tunge godskøretøjer ***II (afstemning)

Indstilling til andenbehandling af Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [15145/1/2010 – C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P7_TA(2011)0252)


8.9. Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske miljøøkonomiske regnskaber [KOM(2010)0132 – C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jo Leinen (A7-0330/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0253)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0253)


8.10. EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (afstemning)

Betænkning om midtvejsrevision af EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration [2011/2043(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Taler: Paweł Robert Kowal for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 27.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

°
° ° °

Afstemningenstiden blev afbrudt på grund af en evakueringsøvelse.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

De mundtlige stemmeforklaringer vedrørende denne dags afstemninger blev udsat til afstemningstiden den følgende dag, 8. juni 2011.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Lena Ek havde meddelt, at hun af tekniske årsager ikke havde kunnet deltage i afstemningen om betænkning af Inés Ayala Sender - A7-0190/2011.

Véronique De Keyser havde meddelt, at hun af tekniske årsager ikke havde kunnet deltage i afstemningen om betænkning af Jan Zahradil - A7-0156/2011.


(Mødet udsat kl. 13.15 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

11. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at afstemningerne planlagt til denne dag ville finde sted næste dag, onsdag den 8. juni 2011, ligesom stemmeforklaringerne.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)

13.1. Valgfrie emner

Talere for at stille spørgsmål og supplerende spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), som besvarede dem: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire løsgænger, og Martin Schulz for S&D-Gruppen.


13.2. Resultatet af G8-topmødet

Talere efter "catch the eye"-proceduren for at stille spørgsmål til José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) der besvarede dem: Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos og John Bufton.

Formanden erklærede spørgetiden med formanden for Kommissionen for afsluttet.


FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

14. Sudan og Sydsudan (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Sudan og Sydsudan

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Nedelcheva for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Mario Mauro, Ana Gomes, Charles Goerens, Peter van Dalen, Sabine Lösing, Michèle Striffler, Richard Howitt, Niccolò Rinaldi, Charles Tannock, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Corina Creţu, Marielle De Sarnez og Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Andreas Mölzer, Boris Zala og Jaroslav Paška.

Taler: Andris Piebalgs.

De beslutningsforslag, der skulle fremsættes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2, ville blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 9.6.2011.


15. Anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien * (forhandling)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

Carlos Coelho forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Enikő Győri (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Ioan Enciu for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for EFD-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Andrey Kovatchev, Monika Flašíková Beňová, Stanimir Ilchev, Paweł Robert Kowal, Gerard Batten, Philip Claeys, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, David Campbell Bannerman, Mara Bizzotto, Kinga Gál, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Véronique Mathieu, Vasilica Viorica Dăncilă, Hubert Pirker, Antigoni Papadopoulou, Ivailo Kalfin og Rovana Plumb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Katarína Neveďalová, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Silviu Buşoi, Petru Constantin Luhan, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Wim van de Camp, Monika Smolková, Anneli Jäätteenmäki, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Metin Kazak og Traian Ungureanu.

Talere: Cecilia Malmström, Enikő Győri og Carlos Coelho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 8.6.2011.

(Mødet udsat i nogle minutter.)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

16. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0407/2011).

Spørgsmål nr. 6 (Mairead McGuinness): Kvalitetsfødevareordninger.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins (for ordføreren), Barbara Matera og Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 7 (Jim Higgins): Ungdomsarbejdsløshed.

László Andor besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins, Janusz Władysław Zemke og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 8 (Georgios Papanikolaou): Migration og Schengen.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou og Giovanni La Via.

Spørgsmål nr. 9 (Bernd Posselt): Visumordning for Kosovo.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 10 (Gay Mitchell): Bekæmpelse af kriminelles internetanvendelse.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 11 (Sarah Ludford): Schengen-evalueringer og en eventuel suspensionsmekanisme.

Spørgsmål nr. 12 (Maria Eleni Koppa): Gennemførelse af Schengenaftalen.

Cecilia Malmström besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 13 (Frédéric Daerden): Fremtiden for den europæiske fond for tilpasning til globaliseringen.

László Andor besvarede spørgsmålet samt de supplerende spørgsmål fra Pervenche Berès (for stilleren), Nikolaos Chountis og Marian Harkin.

Taler: Liam Aylward om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 14 (Nikolaos Chountis): Det kollektive overenskomstsystem.

László Andor besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis.

Spørgsmål nr. 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

László Andor besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 19 (Hans-Peter Martin): Omfordeling af Regionalfondens og Samhørighedsfondens finansielle midler.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Hans-Peter Martin.

Spørgsmål nr. 20 (Anne E. Jensen): Målopfyldelse i strukturfondsbetalinger.

Johannes Hahn besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Anne E. Jensen.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 466.026/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.00.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (H.G. WESSBERG – SV)

STEMMELISTE

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bowles, Buşoi, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Haglund, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Sterckx, Takkula, Theurer, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR:

Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle

EFD:

Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Wils, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Vadim Tudor, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Reul, Riquet, Rivellini, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Rossa, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grech, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Westlund, Willmott, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik