Rodyklė 
Protokolas
PDF 248kWORD 235k
Antradienis, 2011 m. birželio 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.E. coli sukeltos infekcijos protrūkis ES valstybėse narėse (diskusijos)
 7.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija) (balsavimas)
  
8.2.Prašymas atšaukti Europos Parlamento narės Agnes Hankiss imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Tam tikrų tekstilės gaminių kilmės įrodymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Kroatijos dalyvavimas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Profesionalus tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomosios transporto programos (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.Tarptautiniai oro susisiekimo susitarimai pagal Lisabonos sutartį (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II (balsavimas)
  
8.9.Europos aplinkos ekonominės sąskaitos ***I (balsavimas)
  
8.10.ES mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Pirmininko pranešimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
  
13.1.Laisvi klausimai
  
13.2.G 8 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai
 14.Sudanas ir Pietų Sudanas (diskusijos)
 15.Šengeno acquis taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 Priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija)


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos taikymo (COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas perkelti DEC 05/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0047/2011 - C7-0117/2011 - 2011/2102(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 10/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0048/2011 - C7-0118/2011 - 2011/2103(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Deklaracijos dėl žvejybos galimybių ES vandenyse suteikimo su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams prie Prancūzijos Gvianos priekrantės vandenų esančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje patvirtinimo Europos Sąjungos vardu (08202/2011 - C7-0121/2011 - 2010/0392(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, sudarymo (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, sudarymo (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (COM(2011)0276 - C7-0128/2011 - 2011/0130(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0049/2011 - C7-0133/2011 - 2011/2105(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Tarybos rekomendacija dėl Europos centrinio banko pirmininko skyrimo (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų su intelektinės nuosavybės teisių apsauga susijusių užduočių, įskaitant Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų, pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) (COM(2011)0288 - C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas pranešė, kad dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, IMCO

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr.2 projektas. 2011 m. gegužės 23 d. Tarybos pozicija (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl eurų monetų leidimo (COM(2011)0295 - C7-0140/2011 - 2011/0131(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 sudarymo (09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

TRAN

- Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 10 ir 11 straipsnius projektas (08663/2011 [[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

JURI

- Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo, kiek tai susiję su jo 10 ir 11 straipsniais projektas (08663/2011 [[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo (06603/2011 - C7-0144/2011 - 2011/0032(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo užtikrinamas su taikoma vertimo tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą (COM(2011)0216 - C7-0145/2011 - 2011/0094(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams (COM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

BUDG, IMCO


3. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2011 m. gegužės 10 d.

Margrét Tryggvadóttir (Parliament of Iceland - ALTHINGI) (Nr. 0477/2011); Association des Parents d'élèves de l'Ecole européenne APEEE (Association des Parents d'élèves de l'École européenne) (8000 parašų) (Nr. 0478/2011).

2011 m. gegužės 20 d.

(autorius neskelbiamas) (Nr. 0479/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0480/2011); Mark Austin (Nr. 0481/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0482/2011); Simon Wright (Nr. 0483/2011); Michael Rowland (Andersfield) (Nr. 0484/2011); Markéta Balcarovà(Citizens of Pilsen against the Choitkov Incinerator) (Nr. 0485/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0486/2011); Konstantinos Aivaliotis (Nr. 0487/2011); Kalada West (Nr. 0488/2011); Karl Hehle (Gemeinde Hörbranz) (Nr. 0489/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0490/2011); Ryszard Dudek (28 parašai) (Nr. 0491/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0492/2011); Michel Vanhoutte (Nr. 0493/2011); Ewa Bondyra-Kalbacher (Nr. 0494/2011); Christopher Eichner (Nr. 0495/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0496/2011); Ina Benken (Nr. 0497/2011); Barbara Jaenicke (Nr. 0498/2011); Roberto Perez Hagen (Nr. 0499/2011); Klaus Lintzmeyer (Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB)) (Nr. 0500/2011); Frauke Doppler (Nr. 0501/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0502/2011); Fryderyk Gałańczuk (Nr. 0503/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0504/2011); Jerzy Jachnik (Nr. 0505/2011); Dietmar Mai (Nr. 0506/2011); Hartmut Michel (Nr. 0507/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0508/2011); Peter Kolkwitz (Nr. 0509/2011); Rosemary Wynes Devlin (Nr. 0510/2011); Oskar Bradler (Nr. 0511/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0512/2011); Werner Gauglitz (Nr. 0513/2011); Rolf Gallas (Nr. 0514/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0515/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0516/2011); Roland Rose (Nr. 0517/2011).

2011 m. gegužės 24 d.

Michael Marek (Nr. 0518/2011); Florian Dotzauer (Nr. 0519/2011); Herbert Fürst (Nr. 0520/2011); Gianluca Fenderico (Associazione Lega Nord Martellago) (Nr. 0521/2011); Richard Frederick Parsons (Nr. 0522/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0523/2011); Peter Allan (Nr. 0524/2011); Monica Wennerstrom (Nr. 0525/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0526/2011); Rolf Mitwalli (Nr. 0527/2011); Gerd-Dieter Behrendt (Nr. 0528/2011); Brigitte Ruhmann-Radoy (Nr. 0529/2011); Wanda Nowicka (Federation for Women and Family Planning) (Nr. 0530/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0531/2011); Ludwig Schönenbach (Nr. 0532/2011); John O'Shea (O'Shea, White & Co) (Nr. 0533/2011); Ludwig Schönenbach (Nr. 0534/2011); Claudia Sckaer (Nr. 0535/2011); Alan Dransfield (Nr. 0536/2011); Thomas Werner Bulk (Bulk Evolution Consulting) (Nr. 0537/2011); Cecilia De Batrholomaeis (Verdi di Manduria) (Nr. 0538/2011); Lorenzo Mengoli (Aster Associazione di Base per la Salvaguardia del Territorio Montano) (16 parašų) (Nr. 0539/2011); Javier Lopez Domenech (Bras del Port, S.A. (Salinas Maritimas)) (Nr. 0540/2011); Miguel Ángel Oca Sanz (Asociación Montes de Oca) (Nr. 0541/2011); Sezione Regionale Molise WWF (WWF Sezione Regionale Molise) (131 parašas) (Nr. 0542/2011); Renate Bauer (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V.) (Nr. 0543/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 parašai) (Nr. 0544/2011); Paulo Monteiro (Nr. 0545/2011); Danilo Mortara (Nr. 0546/2011); Manuel R. Silva (Nr. 0547/2011); Octavian Radu (Nr. 0548/2011); Maria Concetta Gibilisco (633 parašai) (Nr. 0549/2011); László Varga (Forum for the Cooperation of Trade Unions - Szakszervezetek Együttmüködési Fóruma (SZEF)) (Nr. 0550/2011).

2011 m. gegužės 26 d.

Miha Regacar (Civilna Iniciativa Kras) (Nr. 0551/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0552/2011); Malen Dinev (Nr. 0553/2011); George Drajev (Nr. 0554/2011); Michael Vashkevich (Nr. 0555/2011); Lalo Djourov (Nr. 0556/2011); Josefa Balduque Astua (Nr. 0557/2011); Sandrine Lavigne (SARL Planicook) (1180 parašų) (Nr. 0558/2011); Balázs László Szuhai (Nr. 0559/2011).

2011 m. gegužės 31 d.

Marta Petkovic (Nr. 0560/2011); Csaba Gyimesi (Nr. 0561/2011); Lalo Kirilou (Nr. 0562/2011); Mihai Cratia (Expert Official Veterinarians and Authorized Food Safety Laboratories Association) (2 parašai) (Nr. 0563/2011); Augusto Scandiuzzi (Nr. 0564/2011); Stephen Lambourne (Nr. 0565/2011); Dave Sadler (Nr. 0566/2011); Fabio Albanese (Nr. 0567/2011); Charmaine Rohlandt (Nr. 0568/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0569/2011); Miguel Ángel García García (Nr. 0570/2011); Carsten Gola (Nr. 0571/2011); Sarah Bonafont (Nr. 0572/2011); Constantinos Papadigenopoulos (Nr. 0573/2011); Baudilio Ros Prat (Institut agrícola Català de Sant Isidre) (Nr. 0574/2011); María del Carmen Bolaños Espinosa (Iniciativa en defensa de la enseñanza pública Canaria) (3 parašai) (Nr. 0575/2011); Anne Marie Thøgersen (Nr. 0576/2011); Y. Gonachon Comby (Nr. 0577/2011); Evert Broens (Nr. 0578/2011); Charistes Athanassios (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Primaire de Eyosmos de Thessaloniki) (Nr. 0579/2011); Gérard Latteux (Nr. 0580/2011); Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (Nr. 0581/2011); Marc Ikrou (Nr. 0582/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0583/2011); Alice E. Jones (Nr. 0584/2011); Edyta Stawowczyk-Tsalawoura (Nr. 0585/2011); Gennaro Sepe (Nr. 0586/2011); Mihaela Buculei (Nr. 0587/2011); Andrea Incorvaia (Nr. 0588/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0589/2011); Giovanna De Minico (Nr. 0590/2011); Alain Desmazieres De Sechelles Alain (Nr. 0591/2011); (autorius neskelbiamas) (61 parašas) (Nr. 0592/2011); Fred De Baere (Nr. 0593/2011); Laurentiu-Valentin Puica (Nr. 0594/2011); Kendra Pinder (Action for Romanian Animals) (Nr. 0595/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0596/2011); Rosario Calabretta (Comitato Spontaneo Sisma Etna 2002) (Nr. 0597/2011); Gastone Paccagnella (Nr. 0598/2011); Bernd Boosch (Nr. 0599/2011); Κostas Papadopoulos (Nr. 0600/2011); Antonio Subiela Vivancos (Président de la Association des propriétaires de voisinage de l'île de Mazarrón) (Nr. 0601/2011); Dirk Warrich (2 parašai) (Nr. 0602/2011).


4. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą.


5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Madagaskaras

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu – dėl Madagaskaro: žmogaus teisių ir demokratijos pažeidimai ir įstatymų vaidmuo (B7-0353/2011);

- Véronique De Keyser ir Corina Creţu S&D frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0360/2011);

- Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0364/2011);

- Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0365/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0366/2011);

- Michèle Rivasi ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0367/2011).

II.   Gvantanamas: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu

- Charles Tannock ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu –dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0361/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Claude Moraes ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0362/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Elie Hoarau ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0369/2011);

- Ioannis Kasoulides, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Michèle Striffler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu ((B7-0371/2011);

- Sarah Ludford, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0374/2011);

- Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Claude Turmes, Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Gvantanamo: sprendimas dėl mirties bausmės, kurį ketinama priimti artimiausiu metu (B7-0375/2011).

III.   Ukraina: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ir Marek Siwiec S&D frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0363/2011);

- Jaromír Kohlíček ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0368/2011);

- Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Lisek ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0370/2011);

- Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Gesine Meissner, Renate Weber ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0372/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Ukrainos: Julijos Timošenko ir kitų buvusios vyriausybės narių atvejai (B7-0373/2011).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


6. E. coli sukeltos infekcijos protrūkis ES valstybėse narėse (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: E. coli sukeltos infekcijos protrūkis ES valstybėse narėse

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Francisco Sosa Wagner , nepriklausomas Parlamento narys, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Frédérique Ries, Janusz Wojciechowski, Martin Häusling, João Ferreira, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Nikolaos Chountis, Elisabetta Gardini, Dagmar Roth-Behrendt, George Lyon, Elisabeth Köstinger, Iratxe García Pérez, Mairead McGuinness, Ulrike Rodust, Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Esther de Lange ir Anna Záborská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Josefa Andrés Barea, Isabelle Durant, Diane Dodds, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonio Masip Hidalgo, Bart Staes, Gabriel Mato Adrover, Judith A. Merkies, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik ir Marc Tarabella.

Kalbėjo John Dalli.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


7. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II (diskusijos)

Rekomendacijos antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [2008/0147(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Saïd El Khadraoui pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo: Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Dirk Sterckx ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, Mike Nattrass, nepriklausomas Parlamento narys, Mathieu Grosch, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, Oldřich Vlasák, Isabelle Durant, Laurence J.A.J. Stassen, Antonio Cancian, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Michael Cramer, John Bufton, Christine De Veyrac, Gilles Pargneaux, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Luis de Grandes Pascual, Spyros Danellis, Hubert Pirker ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlo Fidanza, Andrew Henry William Brons, Herbert Dorfmann, Seán Kelly ir Jacky Hénin.

Kalbėjo: Siim Kallas, Enikő Győri ir Saïd El Khadraoui.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.8 protokolo 7.6.2011.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas iki balsuoti skirto laiko)


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija) (balsavimas)

Pranešimas dėl H. G. Wessbergo paskyrimo Audito Rūmų nariu [C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie posėdžio protokolo (priedas 1 protokolo 7.6.2011).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2011)0246)


8.2. Prašymas atšaukti Europos Parlamento narės Agnes Hankiss imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ágnes Hankiss imunitetą [2010/2213(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A7-0196/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0247)


8.3. Tam tikrų tekstilės gaminių kilmės įrodymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių [COM(2010)0544 - C7-0316/2010- 2010/0272(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Jan Zahradil (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0248)


8.4. Kroatijos dalyvavimas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo projekto [11633/2010 – C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0249)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. Profesionalus tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../... dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą taikymo srities išplėtimo projekto [17787/2010 - C7-0025/2011- 2010/0206(APP)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Sophie Auconie (pranešėja) paprašė atidėti balsavimą dėl šio pranešimo ir dėl pranešimo A7-0076/2011.

Kalbėjo: Sharon Bowles (ECON komiteto pirmininkė), ji pritarė prašymui , ir Francesco Enrico Speroni.

Parlamentas pritarė prašymui atidėti balsavimą.


8.6. Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomosios transporto programos (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomųjų transporto programų. Trumpojo ir vidutinio laikotarpio ES politika [2010/2208(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0250)


8.7. Tarptautiniai oro susisiekimo susitarimai pagal Lisabonos sutartį (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų pagal Lisabonos sutartį [2010/2207(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0079/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0251)


8.8. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas ***II (balsavimas)

Rekomendacijos antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetė“) [15145/1/2010 - C7-0045/2011- 2008/0147(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0252)


8.9. Europos aplinkos ekonominės sąskaitos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų [COM(2010)0132 – C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A7-0330/2010)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0253)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0253)


8.10. ES mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos tarpinio vertinimo [2011/2043(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo Paweł Robert Kowal, jis pristatė žodinį 27 dalies pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas.

°
° ° °

Balsuoti skirtas laikas nutrauktas dėl evakuacijos pratybų.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl šios dienos balsavimo atidėti rytojaus, 2011 m. birželio 8 d., balsavimui skirtam laikui.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Lena Ek pranešė, kad dėl techninių priežasčių ji negalėjo balsuoti dėl Inés Ayala Sender pranešimo A7-0190/2011.

Véronique De Keyser pranešė, kad dėl techninių priežasčių ji negalėjo balsuoti dėl Jan Zahradil pranešimo A7-0156/2011.


(Posėdis sustabdytas 13.15 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

11. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad šią dieną numatyti balsavimai toliau vyks rytoj, 2011 m. birželio 8 d., trečiadienį, taip pat bus teikiami balsavimo paaiškinimai.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Klausimų Komisijos pirmininkui valanda

13.1. Laisvi klausimai

Kalbėjo ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkui) klausimus pateikė (pastarasis į juos atsakė): Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė, ir Martin Schulz S&D frakcijos vardu.


13.2. G 8 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkui) klausimus pateikė (pastarasis į juos atsakė): Marco Scurria, Sarah Ludford, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jacek Saryusz-Wolski, Marielle De Sarnez, Nikolaos Salavrakos, Andrew Henry William Brons, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Georgios Koumoutsakos ir John Bufton.

Klausimų Komisijos pirmininkui valanda baigta.


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

14. Sudanas ir Pietų Sudanas (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Sudanas ir Pietų Sudanas

Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Mariya Nedelcheva PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Mario Mauro, Ana Gomes, Charles Goerens, Peter van Dalen, Sabine Lösing, Michèle Striffler, Richard Howitt, Niccolò Rinaldi, Charles Tannock, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Corina Creţu, Marielle De Sarnez ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Janusz Władysław Zemke, Elena Băsescu, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Andreas Mölzer, Boris Zala ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Andris Piebalgs

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.1 protokolo 9.6.2011.


15. Šengeno acquis taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis nuostatų visapusiško taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto [14142/2010 - C7-0369/2010- 2010/0820(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

Carlos Coelho pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Ioan Enciu S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Andrey Kovatchev, Monika Flašíková Beňová, Stanimir Ilchev, Paweł Robert Kowal, Gerard Batten, Philip Claeys, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, David Campbell Bannerman, Mara Bizzotto, Kinga Gál, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Iliana Malinova Iotova, Véronique Mathieu, Vasilica Viorica Dăncilă, Hubert Pirker, Antigoni Papadopoulou, Ivailo Kalfin ir Rovana Plumb.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Katarína Neveďalová, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Silviu Buşoi, Petru Constantin Luhan, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Wim van de Camp, Monika Smolková, Anneli Jäätteenmäki, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Metin Kazak ir Traian Ungureanu.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Enikő Győri ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 8.6.2011.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas.)


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

16. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0407/2011).

Klausimas 6 (Mairead McGuinness): Maisto kokybės sistemos.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Jim Higgins, Barbara Matera ir Marian Harkin papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Jim Higgins): Jaunimo nedarbas.

László Andor atsakė į klausimą ir į Jim Higgins (pavaduojančio autorių), Janusz Władysław Zemke ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 8 (Georgios Papanikolaou): Migracija ir Šengeno erdvė.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou ir Giovanni La Via papildomus klausimus.

Klausimas 9 (Bernd Posselt): Vizų režimas Kosovui.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 10 (Gay Mitchell): Kova su nusikaltėliais, kurie naudojasi internetu.

Cecilia Malmström atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 11 (Sarah Ludford): Šengeno vertinimai ir galimas sustabdymo mechanizmas.

Klausimas 12 (Maria Eleni Koppa): Šengeno susitarimo taikymas.

Cecilia Malmström atsakė į klausimus ir į Sarah Ludford, Maria Eleni Koppa ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 13 (Frédéric Daerden): Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) ateitis.

László Andor atsakė į klausimą ir į Pervenche Berès (pavaduojanti autorių), Nikolaos Chountis ir Marian Harkin papildomus klausimus.

Kalbėjo Liam Aylward apie klausimų valandos eigą.

Klausimas 14 (Nikolaos Chountis): Kolektyvinių darbo sutarčių tvarka.

László Andor atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis papildomą klausimą.

Klausimas 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje persvarstymas.

László Andor atsakė į klausimą ir į Vilija Blinkevičiūtė papildomą klausimą.

Klausimas 19 (Hans-Peter Martin): Regioninių ir sanglaudos fondų lėšų perskirstymas.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Hans-Peter Martin papildomą klausimą.

Klausimas 20 (Anne E. Jensen): Tikslų įgyvendinimas struktūrinių fondų mokėjimų srityje.

Johannes Hahn atsakė į klausimą ir į Anne E. Jensen papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 466.026/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.00 val.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1 Priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija)

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bowles, Buşoi, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Haglund, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Kacin, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Skylakakis, Sterckx, Takkula, Theurer, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR:

Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle

EFD:

Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Wils, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Vadim Tudor, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Casa, Casini, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Hankiss, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Reul, Riquet, Rivellini, Rübig, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Rossa, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grech, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Westlund, Willmott, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika