Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2211(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0193/2011

Ingivna texter :

A7-0193/2011

Debatter :

PV 08/06/2011 - 3
CRE 08/06/2011 - 3

Omröstningar :

PV 08/06/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0266

Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2011 - Strasbourg

3. En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (debatt)
CRE

Betänkande om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla [2010/2211(INI)] - Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013. Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

Salvador Garriga Polledo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lucas Hartong, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Joseph Daul för PPE-gruppen, som fortsatte sitt inlägg, Richard Ashworth för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrew Duff, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, och Lucas Hartong, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerben-Jan Gerbrandy.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Gerben-Jan Gerbrandy (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Constanze Angela Krehl (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Cătălin Sorin Ivan (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Eva-Britt Svensson (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Reimer Böge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Derk Jan Eppink, Göran Färm, Carl Haglund, Konrad Szymański, Helga Trüpel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Miguel Portas, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Jan Olbrycht, Jutta Haug, Anne E. Jensen och Hynek Fajmon.

(Fortsättning på debatten: se punkt 5 i protokollet av den 8.6.2011)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy