Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000111/2011 (B7-0317/2011)

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 8 юни 2011 г. - Страсбург

12. Европейска заповед за арест (разискване)
CRE

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000111/2011 зададен от Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Европейска заповед за арест (B7-0317/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000112/2011 зададен от Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0318/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000117/2011 зададен от Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, към Съвета: Европейската заповед за арест (B7-0319/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000118/2011 зададен от Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil и Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0320/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000119/2011 зададен от Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld и Jens Rohde, от името на групата ALDE, към Съвета: Европейската заповед за арест (B7-0401/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000120/2011 зададен от Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld и Jens Rohde, от името на групата ALDE, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0402/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000121/2011 зададен от Claude Moraes и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Съвета: Европейската заповед за арест (B7-0403/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000122/2011 зададен от Claude Moraes и Birgit Sippel, от името на групата S&D, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0404/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000123/2011 зададен от Gerard Batten, от името на групата EFD, към Съвета: Европейска заповед за арест (B7-0405/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000124/2011 зададен от Gerard Batten, от името на групата EFD, към Комисията: Европейска заповед за арест (B7-0406/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000129/2011 зададен от Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Европейската заповед за арест (B7-0408/2011)

- Въпрос, изискващ устен отговор O-000140/2011 зададен от Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, към Съвета: Европейска заповед за арест (B7-0409/2011)

Изказаха се:, за да развият въпросите, изискващи устен отговор, Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Sarah Ludford, Birgit Sippel който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Gerard Batten, Cornelis de Jong и Timothy Kirkhope, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Claude Moraes, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sarah Ludford, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Димитър Стоянов, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sarah Ludford, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala, Rui Tavares, Димитър Стоянов, Salvatore Iacolino, Françoise Castex, Axel Voss и Georgios Papanikolaou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Graham Watson, Charles Tannock, Franz Obermayr и Sonia Alfano.

Изказаха се: Viviane Reding и Enikő Győri.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност