Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2563(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000111/2011 (B7-0317/2011)

Debaty :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 8 czerwca 2011 r. - Strasburg

12. Europejski nakaz aresztowania (debata)
CRE

- Pytanie ustne O-000111/2011, które zadali: Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Europejski nakaz aresztowania (B7-0317/2011)

- Pytanie ustne O-000112/2011, które zadali: Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Europejski nakaz aresztowania (B7-0318/2011)

- Pytanie ustne O-000117/2011, które zadali: Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil i Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, do Rady: Europejski nakaz aresztowania (B7-0319/2011)

- Pytanie ustne O-000118/2011, które zadali: Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil i Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, do Komisji: Europejski nakaz aresztowania (B7-0320/2011)

- Pytanie ustne O-000119/2011, które zadali: Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld i Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, do Rady: Europejski nakaz aresztowania (B7-0401/2011)

- Pytanie ustne O-000120/2011, które zadali: Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld i Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Europejski nakaz aresztowania (B7-0402/2011)

- Pytanie ustne O-000121/2011, które zadali: Claude Moraes i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, do Rady: Europejski nakaz aresztowania (B7-0403/2011)

- Pytanie ustne O-000122/2011, które zadali: Claude Moraes i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, do Komisji: Europejski nakaz aresztowania (B7-0404/2011)

- Pytanie ustne O-000123/2011, które zadał Gerard Batten w imieniu grupy EFD, do Rady: Europejski nakaz aresztowania (B7-0405/2011)

- Pytanie ustne O-000124/2011, które zadał Gerard Batten w imieniu grupy EFD, do Komisji: Europejski nakaz aresztowania (B7-0406/2011)

- Pytanie ustne O-000129/2011, które zadali: Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Europejski nakaz aresztowania (B7-0408/2011)

- Pytanie ustne O-000140/2011, które zadał Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, do Rady: Europejski nakaz aresztowania (B7-0409/2011)

W celu przedstawienia pytań ustanych głos zabrali: Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Sarah Ludford, Birgit Sippel, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Gerard Batten, Cornelis de Jong i Timothy Kirkhope, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Gerarda Battena.

Głos zabrały: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Gerarda Battena, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sarah Ludford, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Dimitara Stoyanova, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sarah Ludford, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala, Rui Tavares, Dimitar Stoyanov, Salvatore Iacolino, Françoise Castex, Axel Voss i Georgios Papanikolaou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Graham Watson, Charles Tannock, Franz Obermayr i Sonia Alfano.

Głos zabrały: Viviane Reding i Enikő Győri.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności