Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2563(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000111/2011 (B7-0317/2011)

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 8. júna 2011 - Štrasburg

12. Európsky zatýkací rozkaz (rozprava)
CRE

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000111/2011 , ktorú položil Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, pre Radu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0317/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000112/2011 , ktorú položil Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0318/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000117/2011 , ktorú položil Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil a Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, pre Radu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0319/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000118/2011 , ktorú položil Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil a Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0320/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000119/2011 , ktorú položil Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld a Jens Rohde v mene skupiny ALDE, pre Radu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0401/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000120/2011 , ktorú položil Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld a Jens Rohde v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0402/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000121/2011 , ktorú položil Claude Moraes a Birgit Sippel v mene skupiny S&D, pre Radu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0403/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000122/2011 , ktorú položil Claude Moraes a Birgit Sippel v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0404/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000123/2011 , ktorú položil Gerard Batten v mene skupiny EFD, pre Radu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0405/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000124/2011 , ktorú položil Gerard Batten v mene skupiny EFD, pre Komisiu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0406/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000129/2011 , ktorú položil Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0408/2011)

- Otázka na ústne zodpovedanie O-000140/2011 , ktorú položil Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, pre Radu: Európsky zatýkací rozkaz (B7-0409/2011)

Vystúpili títo poslanci, aby rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie: Jan Philipp Albrecht, Simon Busuttil, Sarah Ludford, Birgit Sippel, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Gerard Batten, Cornelis de Jong a Timothy Kirkhope, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten.

Vystúpili: Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady) a Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Claude Moraes v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Zbigniew Ziobro v mene skupiny ECR, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sarah Ludford, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sarah Ludford, Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala, Rui Tavares, Dimitar Stoyanov, Salvatore Iacolino, Françoise Castex, Axel Voss a Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Graham Watson, Charles Tannock, Franz Obermayr a Sonia Alfano.

Vystúpili: Viviane Reding a Enikő Győri.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia