Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai (debašu turpinājums)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Šengenas acquis piemērošana Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 66. sesija (balsošana)
  6.3.Septītā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogramma (balsošana)
  6.4.ES un Kanādas tirdzniecības attiecības (balsošana)
  6.5.Kredītreitingu aģentūras (balsošana)
  6.6.Neatkarīgu ietekmes novērtējumu nodrošināšana (balsošana)
  6.7.Sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darba un sociālos standartus un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību (balsošana)
  6.8.Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā (balsošana)
  6.9.Politikas risinājumi virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (balsošana)
  6.10.Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020” (balsošana)
  6.11.IKP un ne tikai — progresa novērtējums mainīgā pasaulē (balsošana)
  6.12.Eiropas satelītu navigācijas programmas (balsošana)
  6.13.Jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšana (debates)
 12.Eiropas apcietināšanas orderis (debates)
 13.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (debates)
 14.ES attiecības ar Mongoliju (debates)
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Sudāna un Dienvidsudāna (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (172 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Balsojumi pēc saraksta (2595 kb) 
 
Protokols (176 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) Balsojumu rezultāti (420 kb) Balsojumi pēc saraksta (1210 kb) 
 
Protokols (229 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (577 kb) Balsojumi pēc saraksta (2358 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika