Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (fortsättning på debatten)
 6.Omröstning
  6.1.Tillämpning av Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.FN:s generalförsamlings 66:e session (omröstning)
  6.3.EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (omröstning)
  6.4.Handelsförbindelserna EU-Kanada (omröstning)
  6.5.Kreditvärderingsinstitut (omröstning)
  6.6.Garanti för oberoende konsekvensbedömningar (omröstning)
  6.7.Den yttre dimensionen av socialpolitiken, främjande av arbetsnormerna och de sociala normerna och de europeiska företagens sociala ansvar (omröstning)
  6.8.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (omröstning)
  6.9.Främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (omröstning)
  6.10.EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin (omröstning)
  6.11.Bortom BNP - Att mäta framsteg i en föränderlig värld (omröstning)
  6.12.De europeiska satellitnavigeringsprogrammen (omröstning)
  6.13.En ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Omarbetad ungersk konstitution (debatt)
 12.Den europeiska arresteringsordern (debatt)
 13.Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)
 14.EU:s förbindelser med Mongoliet (debatt)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Sudan och Sydsudan (ingivna resolutionsförslag)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (172 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (2595 kb) 
 
Protokoll (150 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (474 kb) Omröstningar med namnupprop (1198 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (367 kb) Omröstningar med namnupprop (2277 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy