Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0178/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 28/09/2011 - 4.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Pöytäkirja
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2011 - Bryssel

16. Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I - Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * - Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset *.- Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I - Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I - Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta [KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta [KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella [KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella [KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool ja Carl Haglund esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: András Kármán (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Pervenche Berès (EMPL-valiokunnan valmistelija) ja Sari Essayah (EMPL-valiokunnan valmistelijan David Casan sijainen).

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc ja Ramon Tremosa i Balcells.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo ja Jean-Paul Gauzès.

(keskustelun jatko: ks. istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö