Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0280(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0178/2011

Debates :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Balsojumi :

PV 23/06/2011 - 12.17
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 28/09/2011 - 4.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs - Brisele

16. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I - Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * - Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * - Budžeta uzraudzība euro zonā ***I - Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I - Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0183/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Diogo Feio (A7-0179/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Vicky Ford (A7-0184/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A7-0180/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Carl Haglund (A7-0182/2011).

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool un Carl Haglund iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās András Kármán (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Pervenche Berès (EMPL komitejas atzinumu sagatavotāja) un Sari Essayah (aizstājot EMPL komitejas atzinumu sagatavotāju David Casa).

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc un Ramon Tremosa i Balcells.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Peter van Dalen, Ilda Figueiredo un Jean-Paul Gauzès.

(Debašu turpinājumu skatīt 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punktā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika