Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. juni 2011 - Bruxelles

17. Parlamentets sammensætning

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Heidi Hautala var blevet udnævnt til medlem af det finske parlament med virkning fra 22. juni 2011 og var blevet erstattet af Tarja Cronberg i Europa-Parlamentet med virkning fra samme dato.

Parlamentet tog i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, og artikel 13, stk. 1 og 2, i Akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, dette til efterretning og konstaterede Heidi Hautalas mandat ledigt med virkning fra 22. juni 2011, samt at Tarja Cronberg var blevet valgt med virkning fra samme dato.

Tarja Cronberg deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik