Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2011 - Bryssel

17. Parlamentin kokoonpano

Suomen toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Heidi Hautala on nimitetty Suomen hallituksen jäseneksi 22. kesäkuuta 2011 alkaen ja että Tarja Cronberg nimitetään hänen tilalleen Euroopan parlamentin jäseneksi.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja totesi Heidi Hautalan edustajantoimen vapautuneen 22. kesäkuuta 2011 alkaen sekä Tarja Cronbergin nimityksen samasta päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Tarja Cronberg osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö