Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. június 22., Szerda - Brüsszel

17. A Parlament tagjai

Az illetékes finn hatóságok közölték, hogy 2011. június 22-vel Heidi Hautala kinevezést kapott a finn kormányba, ezért ugyanettől az időponttól helyét az Európai Parlamentben Tarja Cronberg foglalja el.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (1) bekezdésének és 13. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint a Parlament az eljárási szabályzata 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján a Parlament ezt tudomásul veszi és 2011. június 22-i hatállyal megállapítja Heidi Hautala helyének megüresedést, valamint Tarja Cronberg ugyanilyen hatállyal történő megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Tarja Cronberg elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat