Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 22. junij 2011 - Bruselj

17. Sestava Parlamenta

Pristojni finski organi so sporočili, da je bila Heidi Hautala imenovana za članico finske vlade z začetkom veljavnosti 22. junija 2011 in da jo bo v Evropskem parlamentu zamenjala Tarja Cronberg z začetkom veljavnosti na isti dan.

V skladu s členi 7(1), 13(1) in 13(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ter v skladu s členom 4(1) in 4(4) poslovnika je Parlament to sprejel na znanje in potrdil sprostitev sedeža Heidi Hautala z začetkom veljavnosti 22. junija 2011 ter izvolitev Tarje Cronberg z začetkom veljavnosti na isti dan.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) poslovnika poslanka Tarja Cronberg polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov