Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2011 - Bryssel

17. Parlamentets sammansättning

De finländska ansvariga myndigheterna hade meddelar att Heidi Hautala utnämnts till ledamot av Finlands regering med verkan från och med den 22 juni 2011 och att hon skulle ersättas i Europaparlamentet av Tarja Cronberg med verkan från samma datum.

Parlamentet noterade detta i enlighet med artikel 7.1 och artikel 13.1 och 13.2 i Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet och artikel 4.1 och artikel 4.4 i arbetsordningen, och konstaterade att Heidi Hautalas plats var vakant med verkan från och med den 22 juni 2011 och att Tarja Cronberg valts in med verkan från samma datum.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Tarja Cronberg fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy