Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0178/2011

Debaty :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Głosowanie :

PV 23/06/2011 - 12.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 28/09/2011 - 4.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Protokół
Środa, 22 czerwca 2011 r. - Bruksela

18. Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (ciąg dalszy debaty)
CRE

(Temat debat podano w pkt 16 protokołu z dnia 22.6.2011).

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Udo Bullmanna i Marka Tarabellę, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Wernera Langena, Othmar Karas, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Franza Obermayra, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira i Diogo Feio.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Sylvie Goulard i Corien Wortmann-Kool.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.14 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.15 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.16 protokołu z dnia 23.6.2011 r., pkt 12.17 protokołu z dnia 23.6.2011 r. i pkt 12.18 protokołu z dnia 23.6.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności