Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0178/2011

Debatter :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 28/09/2011 - 4.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Protokoll
Onsdagen den 22 juni 2011 - Bryssel

18. Förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser ***I - Tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott * - Krav på medlemsstaternas budgetramverk *.- Övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet ***I - Övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken ***I - Verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet ***I (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

(För rubriken för debatten, se punkt 16 i protokollet av den 22.6.2011).

Talare: Antolín Sánchez Presedo, Ashley Fox, Werner Langen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Udo Bullmann och Marc Tarabella, Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Alfredo Pallone, Astrid Lulling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Othmar Karas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Theodor Dumitru Stolojan, Sławomir Witold Nitras, Sirpa Pietikäinen och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Marc Tarabella, Nikolaos Salavrakos, Ildikó Gáll-Pelcz, Frédéric Daerden, Bastiaan Belder, Jaroslav Paška, Elena Băsescu och Franz Obermayr.

Talare: Olli Rehn, András Kármán, Elisa Ferreira och Diogo Feio.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Sylvie Goulard och Corien Wortmann-Kool.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 23.6.2011, punkt 12.14 i protokollet av den 23.6.2011, punkt 12.15 i protokollet av den 23.6.2011, punkt 12.16 i protokollet av den 23.6.2011, punkt 12.17 i protokollet av den 23.6.2011 och punkt 12.18 i protokollet av den 23.6.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy