Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 22 czerwca 2011 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Skład komisji
 5.Wykładnia Regulaminu
 6.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 7.Oświadczenie pisemne (składanie dokumentów)
 8.Przesunięcie środków
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (debata)
 13.Oficjalne powitanie
 14.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (23-24 czerwca 2011 r.) (ciąg dalszy debaty)
 15.WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (debata)
 16.Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (debata)
 17.Skład Parlamentu
 18.Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie ***I - Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu * - Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich *.- Nadzór budżetowy w strefie euro ***I - Wzmocnienie nadzoru nad pozycjami budżetowymi oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ***I - Środki egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro ***I (ciąg dalszy debaty)
 19.Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi * (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Analiza możliwości zwiększenia celu dwudziestoprocentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji (krótkie przedstawienie)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (122 kb) Lista obecności (55 kb) 
 
Protokół (159 kb) Lista obecności (50 kb) 
 
Protokół (202 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności