Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0038/2011

Ingediende teksten :

A7-0038/2011

Debatten :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Notulen
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel

12.19. Consumentenrechten (eindstemming) ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Het debat vond plaats op 23 maart 2011 (punt 20 van de notulen van 23.3.2011).

De stemming vond plaats op 24 maart 2011 (punt 6.13 van de notulen van 24.3.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0293)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0293)

Het woord werd gevoerd door:

Andreas Schwab (rapporteur) vóór de stemming.

Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie over uitstellen van de vorige stemmingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid