Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0038/2011

Ingivna texter :

A7-0038/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel

12.19. Konsumenträttigheter (slutomröstning) ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Debatten hölls den 23 mars 2011 (punkt 20 i protokollet av den 23.3.2011).

Omröstningen ägde rum den 24 mars 2011 (punkt 6.13 i protokollet av den 24.3.2011).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0293)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs ((P7_TA(2011)0293)

Inlägg:

Före omröstningen, Andreas Schwab (föredragande).

Martin Schulz för S&D-gruppen, Joseph Daul för PPE-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen om uppskjutandet av föregående omröstningar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy