Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0301(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0091/2011

Ingivna texter :

A7-0091/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0294

Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel

12.20. Traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet [KOM(2010)0607 - C7-0342/2010- 2010/0301(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0294)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0294)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy