Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0306(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0214/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0214/2011

Συζήτηση :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0295

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες

12.21. Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0295)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0295)

Παρεμβάσεις:

Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας 136. Η Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό το αίτημα).

Romana Jordan Cizelj (εισηγήτρια) σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου