Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0306(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0214/2011

Ingediende teksten :

A7-0214/2011

Debatten :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0295

Notulen
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel

12.21. Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval * (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0295)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0295)

Het woord werd gevoerd door:

Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie om te verzoeken om een hoofdelijke stemming over amendement 136 (de Voorzitter stelde vast dat hiertegen geen bezwaar werd gemaakt).

Romana Jordan Cizelj (rapporteur) over het verloop van de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid