Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2051(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0202/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0202/2011

Συζήτηση :

PV 22/06/2011 - 15
CRE 22/06/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.23
CRE 23/06/2011 - 12.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0297

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες

12.23. Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος [2011/2051(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Albert Deß (A7-0202/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0297)

Παρεμβάσεις:

Manfred Weber για να ζητήσει, λόγω του περασμένου της ώρας, την αναβολή των υπολοίπων ψηφοφοριών για την επόμενη περίοδο συνόδου. Alexander Graf Lambsdorff υπέρ του αιτήματος και Bas Eickhout κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (305 υπέρ, 193 κατά, 36 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου