Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P7_PV(2011)06-23(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 4653kWORD 2542k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου