Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 23. juuni 2011 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.2012. aasta eelarveprojekti käsitlevad kolmepoolsed kohtumised (arutelu)
 5.Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastat - Ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide rakendamine - Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevik ühtekuuluvuspoliitikas - Eesmärk nr 3: piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö tulevane tegevuskava - ERFi ja teiste struktuurifondide tõhususe suurendamine (arutelu)
 6.Tervitus
 7.Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastat - Ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide rakendamine - Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevik ühtekuuluvuspoliitikas - Eesmärk nr 3: piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö tulevane tegevuskava - ERFi ja teiste struktuurifondide tõhususe suurendamine (arutelu jätkamine)
 8.Läbipaistvusregistri loomist käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (allkirjastamine)
 9.Muud küsimused
 10.Parlamendi koosseis
 11.Tööstustoodete pakendite reljeefses punktkirjas märgistamise vabatahtlik süsteem (kirjalik deklaratsioon)
 12.Hääletused
  
12.1.Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine - kandidaat Mario Draghi * (hääletus)
  
12.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: General Motors / Belgia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.3.Kodukorra artikli 51 (komisjonide ühised koosolekud) muutmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.4.Adrian Severini parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.5.ELi ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.6.ELi ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.7.ELi ja Andorra vaheline protokoll tolli turvameetmete kohta*** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.8.EÜ ja Kanada tsiviillennundusohutuse leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.9.Ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide rakendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.10.Euroopa linnade tegevuskava ja selle tulevik ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.11.Eesmärk nr 3: piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö tulevane tegevuskava (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.12.ERFi ja teiste struktuurifondide tõhususe suurendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
12.13.Makromajanduse tasakaalunihete ennetamine ja korrigeerimine ***I (hääletus)
  
12.14.Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamine * (hääletus)
  
12.15.Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded * (hääletus)
  
12.16.Eelarvejärelevalve euroalal ***I (hääletus)
  
12.17.Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine***I (hääletus)
  
12.18.Euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavad täitemeetmed ***I (hääletus)
  
12.19.Tarbija õigused (lõpphääletus) ***I (hääletus)
  
12.20.Paindlikkuskava alusel turule viidud traktorid ***I (hääletus)
  
12.21.Kasutatud tuumkütus ja radioaktiivsed jäätmed * (hääletus)
  
12.22.2012. aasta eelarveprojekti käsitlevad kolmepoolsed kohtumised (hääletus)
  
12.23.Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamisel (hääletus)
 13.Kodukorra tõlgendamine
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Tööstustoodete pakendite reljeefses punktkirjas märgistamise vabatahtlik süsteem (kirjalik deklaratsioon)
 2. lisa - Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine - kandidaat Mario Draghi
Protokoll (270 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (5462 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (687 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2598 kb)    
 
Protokoll (267 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (759 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4648 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika