Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 23. kesäkuuta 2011 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous (keskustelu)
 5.Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen - Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen - Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa - Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma - EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen - Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen - Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa - Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma - EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (jatkoa keskustelulle)
 8.Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (allekirjoittaminen)
 9.Muuta
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella (kirjallinen kannanotto)
 12.Äänestykset
  
12.1.Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi * (äänestys)
  
12.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: General Motors Belgium (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.3.51 artiklan muuttaminen: valiokuntien yhteiskokoukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.4.Adrian Severinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.5.Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.6.EU:n ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.7.EU:n ja Andorran välinen pöytäkirja turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä*** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.8.Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva EY:n ja Kanadan sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.9.Vuosien 2007–2013 koheesiopoliittisten ohjelmien toteuttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.10.Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.11.Tavoite 3: rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.12.EAKR:n ja muiden rakennerahastojen tehokkuuden lisääminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
12.13.Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I (äänestys)
  
12.14.Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * (äänestys)
  
12.15.Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset * (äänestys)
  
12.16.Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (äänestys)
  
12.17.Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi***I (äänestys)
  
12.18.Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (äänestys)
  
12.19.Kuluttajan oikeudet (lopullinen äänestys) ***I (äänestys)
  
12.20.Markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti saatettavat traktorit ***I (äänestys)
  
12.21.Käytetty ydinpolttoaine ja radioaktiivinen jäte * (äänestys)
  
12.22.Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevä kolmikantakokous (äänestys)
  
12.23.Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet? (äänestys)
 13.Työjärjestyksen tulkinta
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Vapaaehtoinen järjestelmä teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen: ehdokas Mario Draghi
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (5462 kb) Liite 1 (10 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (253 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (716 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2522 kb)    
 
Pöytäkirja (270 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (735 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4667 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö