Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 23 ta' Ġunju 2011 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012 (dibattitu)
 5.Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 - L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 - L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni - Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali - Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (dibattitu)
 6.Merħba
 7.Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 - L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 - L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni - Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali - Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (tkomplija tad-dibattitu)
 8.Ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru tat-trasparenza (firma)
 9.MIXXELLANJI
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament
 11.Système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels (dikjarazzjoni bil-miktub)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew - Kandidat: is-Sur Mario Draghi * (votazzjoni)
  
12.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: General Motors/Belġju (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Emenda tal-Artikolu 51: Laqgħat ta' kumitati konġunti (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Adrian Severin (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.5.L-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika tas-Seychelles *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.6.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.7.Protokoll UE-Andorra dwar il-miżuri doganali ta' sigurtà*** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.8.Ftehim KE-Kanada dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.9.L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.10.L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.11.Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.12.Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.13.Il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi ***I (votazzjoni)
  
12.14.L-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv * (votazzjoni)
  
12.15.Ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  
12.16.Is-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
12.17.Is-sorveljanza ta' pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika***I (votazzjoni)
  
12.18.Miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
12.19.Drittijiet tal-konsumatur (votazzjoni finali) ***I (votazzjoni)
  
12.20.Tratturi mqiegħda fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà ***I (votazzjoni)
  
12.21.Fjuwil użat u skart radjuattiv * (votazzjoni)
  
12.22.Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012 (votazzjoni)
  
12.23.Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali (votazzjoni)
 13.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dati tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Sistema volontarja ta' tikkettar b'format Braille fuq il-pakkett ta' prodotti industrijali (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew - Kandidat: is-Sur Mario Draghi
Minuti (237 kb) Reġistru tal-attendenza (59 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5462 kb) L-Anness 1 (9 kb) L-Anness 2 (7 kb) 
 
Minuti (294 kb) Reġistru tal-attendenza (51 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (697 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2508 kb)    
 
Minuti (282 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (777 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4632 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza