Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2012 (debat)
 5.Vijfde cohesieverslag en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 - Uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013 - Europese stedelijke agenda en toekomst van deze agenda in het cohesiebeleid - Doelstelling 3: de toekomstige agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking - De synergievoordelen die kunnen worden bereikt door het EFRO en andere structuurfondsen beter op elkaar af te stemmen (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Vijfde cohesieverslag en de strategie voor het cohesiebeleid na 2013 - Uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013 - Europese stedelijke agenda en toekomst van deze agenda in het cohesiebeleid - Doelstelling 3: de toekomstige agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking - De synergievoordelen die kunnen worden bereikt door het EFRO en andere structuurfondsen beter op elkaar af te stemmen (voortzetting van het debat)
 8.Interinstitutioneel akkoord betreffende het transparantieregister (ondertekening)
 9.Diversen
 10.Samenstelling Parlement
 11.Vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten (schriftelijke verklaring)
 12.Stemmingen
  
12.1.Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank: Mario Draghi, kandidaat * (stemming)
  
12.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: General Motors Belgium (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Wijziging van artikel 51: gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Adrian Severin (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.5.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Seychellen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.6.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en São Tomé en Principe *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.7.Protocol EU/Andorra betreffende douaneveiligheidsmaatregelen*** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.8.Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EG en Canada *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.9.Uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.10.Europese stedelijke agenda en toekomst van deze agenda in het cohesiebeleid (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.11.Doelstelling 3: de toekomstige agenda voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.12.De synergievoordelen die kunnen worden bereikt door het EFRO en andere structuurfondsen beter op elkaar af te stemmen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.13.Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I (stemming)
  
12.14.Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten * (stemming)
  
12.15.Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten * (stemming)
  
12.16.Begrotingstoezicht in het eurogebied ***I (stemming)
  
12.17.Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid***I (stemming)
  
12.18.Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied ***I (stemming)
  
12.19.Consumentenrechten (eindstemming) ***I (stemming)
  
12.20.Trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht ***I (stemming)
  
12.21.Beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval * (stemming)
  
12.22.Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2012 (stemming)
  
12.23.Het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten (stemming)
 13.Interpretatie van het Reglement
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank: Mario Draghi, kandidaat
Notulen (232 kb) Presentielijst (59 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5462 kb) Bijlage 1 (9 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
Notulen (250 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (680 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2533 kb)    
 
Notulen (279 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (646 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4649 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid