Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 23. junij 2011 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 4.Trialog o predlogu proračuna za leto 2012 (razprava)
 5.Peto kohezijsko poročilo in strategija za kohezijsko politiko po letu 2013 - Izvajanje programov kohezijske politike 2007–2013 - Evropska mestna agenda in njena prihodnost v kohezijski politiki - Cilj 3: prihodnji načrt čezmejnega, medregijskega in sosedskega sodelovanja - Povečana učinkovitost ESRR in drugih strukturnih skladov (razprava)
 6.Dobrodošlica
 7.Peto kohezijsko poročilo in strategija za kohezijsko politiko po letu 2013 - Izvajanje programov kohezijske politike 2007–2013 - Evropska mestna agenda in njena prihodnost v kohezijski politiki - Cilj 3: prihodnji načrt čezmejnega, medregijskega in sosedskega sodelovanja - Povečana učinkovitost ESRR in drugih strukturnih skladov (nadaljevanje razprave)
 8.Medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost (podpis)
 9.Razno
 10.Sestava Parlamenta
 11.Prostovoljni sistem označevanja v Braillovi pisavi na embalaži industrijskih izdelkov (pisna izjava)
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Imenovanje predsednika Evropske centralne banke - kandidat Mario Draghi * (glasovanje)
  
12.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: General Motors/Belgija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.3.Sprememba člena 51 poslovnika EP: skupne seje odborov (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete poslancu Adrianu Severinu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.5.Ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.6.Ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvideni v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Demokratično republiko São Tomé in Principe *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.7.Protokol med Evropsko unijo in Kneževino Andoro o varnostnih carinskih ukrepih*** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.8.Sporazum o varnosti v civilnem letalstvu med ES in Kanado *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.9.Izvajanje programov kohezijske politike 2007–2013 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.10.Evropska mestna agenda in njena prihodnost v koheziski politiki (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.11.Cilj 3: prihodnji načrt čezmejnega, medregijskega in sosedskega sodelovanja (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.12.Povečana učinkovitost ESRR in drugih strukturnih skladov (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
12.13.Preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij ***I (glasovanje)
  
12.14.Izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem * (glasovanje)
  
12.15.Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic * (glasovanje)
  
12.16.Proračunski nadzor v euroobmočju ***I (glasovanje)
  
12.17.Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik***I (glasovanje)
  
12.18.Izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju ***I (glasovanje)
  
12.19.Pravice potrošnikov (končno glasovanje) ***I (glasovanje)
  
12.20.Traktorji, dani na trg v okviru sistema prožnosti ***I (glasovanje)
  
12.21.Izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadki * (glasovanje)
  
12.22.Trialog o predlogu proračuna za leto 2012 (glasovanje)
  
12.23.Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem (glasovanje)
 13.Razlaga poslovnika
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Prostovoljni sistem označevanja v Braillovi pisavi na embalaži industrijskih izdelkov (pisna izjava)
 Priloga 2 - Imenovanje predsednika Evropske centralne banke - kandidat Mario Draghi
Zapisnik (225 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Izid poimenskega glasovanja (5462 kb) Priloga 1 (9 kb) Priloga 2 (7 kb) 
 
Zapisnik (282 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (814 kb) Izid poimenskega glasovanja (2532 kb)    
 
Zapisnik (265 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (747 kb) Izid poimenskega glasovanja (4661 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov